Publikációk

REFERENCIÁK, PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Nistor Katalin
Doktorjelölt, pszichológus, tréner

Kutatási téma:
Munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelés és a kockázatcsökkentés lehetőségei

I. Tudományos folyóiratcikk (5)

Nemzetközi IF os: (1)- IF érték: 1,8

Adrienne Stauder, Katalin Nistor, Tünde Zakor, Anita Szabó, Anikó Nistor, Szilvia Ádám, Barna Konkolÿ Thege : Quantifying multiple work-related psychosocial risk factors: Proposal for a composite indicator based on the COPSOQ II.”, submitted International Journal of Behavioral Medicine. JBME-D-16-00110R1. DOI 10.1007/s12529-017-9651-6 (2017)

Magyar nyelven (4), ebből IF – os: 2

A témához kapcsolódó (2):

Nistor Katalin, Nistor A, Ádám S, Szabó A, Konkolÿ Thege B, Stauder A:Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők kapcsolata a depressziós tünetegyüttessel a magyar munkavállalók körében: Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés előzetes eredményei ORVOSI HETILAP 156:(11) pp. 439-448. (2015) (IF érték 2016-ban)

Nistor Katalin, Ádám Szilvia, Cserháti Zoltán, Szabó Anita, Zakor Tünde, Stauder Adrienne:A Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről II ( COPSOQ II) magyar verziójának pszichometriai jellemzői MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 16:(2) pp. 179-207. (2015)

Egyéb publikációk (2)

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Hazag Anikó: A megküzdési stratégiák negatív és pozitív prediktív kapcsolata a kiégés három dimenziójával orvostanhallgatók körében ORVOSI HETILAP 155:(32), pp. 1273-1280. (2014)

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Cserháti Zoltán, Mészáros Veronika:
A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védő- és kockázati tényezőik feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében. ORVOSI HETILAP 156: (32), pp. 1288-1297 (2015) (IF érték 2016-ban)

II. Könyvrészlet (2)

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Stauder Adrienne: A munkavállalók testi-lelki egészségének védelmében: A pszichoszociális kockázati tényezők ismertetése In: Vincze János, Tiszai Gabriella (szerk.) Emlékezünk orvosainkra. Budapest: NDP Kiadó, 2014. pp. 83-96.

Stauder Adrienne, Nistor Katalin, Susánszky Éva, Ádám Szilvia: Egyes személyiségjellemzők szerepe a stressz észlelésében és a megküzdésben In: Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa (szerk.) Magyar Lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2013. pp. 123-136.

III. Kiadvány (1)

Munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelés és kockázatkezelés. A Koppenhágai Pszichoszociális kockázatértékelő Kérdőív (COPSOQ II) bemutatása. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, NFSZ, Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság 2014. Budapest (1-17 oldal)

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben (25)

Nemzetközi (6)

Stauder, Adrienne – Nistor, Katalin– Nistor, Anikó- Zakor, Tünde–Szabó, Anita – Ádám, Szilvia- Konkolÿ Thege, Barna The evaluation of the cumulative psychosocial risk at work with a composite risk score in a population based survey, ICBM 2016 -International Congress of Behavioral Medicine, 2016 december 7-10 Melbourne.

Stauder, Adrienne – Nistor, Katalin– Zakor, Tünde–Szabó, Anita – Nistor, Anikó- Ádám, Szilvia- Konkolÿ Thege, Barna Work related stress and subjective somatic symptoms in a population survey , EAPM 2016 (European Association of Psychosomatic Medicine-16-19 June 2016 Sweden , Lulea

Stauder, Adrienne – Nistor, Katalin– Zakor, Tünde–Szabó, Anita – Nistor, Anikó- Ádám, Szilvia- Konkolÿ Thege, Barna High work stress associated with depressive symptoms is a major risk factor for sick leave, CPA 2016 -Canadian Psychiatric Association’s Annual Conference.

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Stauder Adrienne: Correlates of Job Satisfaction with Values at the Workplace: The Hungarian COPSOQ II Study. Konferencia helye, ideje: Groningen, Hollandia, 2014.08.20-2014.08.23.Netherlands:2014. (Innovation in Behavioral Medicine, 13 th International Congress of Behavioral Medicine, ICBM 2014)
Addendum Abstract Book, p. 49

Stauder Adrienne, Nistor Katalin, Susánszky Éva, Ádám Szilvia:Hazardous alcohol intake in connection with perceived stress, well-being and personality caracteristics. In: 35 th Annual Meeting and Scientific Sessions Philadelphia: Behavior Matters: The Impact and Reach of Behavioral Medicine. Konferencia helye, ideje: Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok, 2014.04.23-2014.04.26. Philadelphia: pp. 88-89.

Nistor Katalin, Cserháti Zoltán, Szabó Anita, Stauder Adrienne: Adaptation of Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version II (COPSOQ-II) in Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 19:(Suppl 1) pp. S262-S263. (2012).ICBM 2012 Congress, Budapest Hungary

Magyar(19)

Nistor Katalin , Nistor Anikó, Dr. Ádám Szilvia, Dr., Konkolÿ Thege Barna , Dr. Stauder Adrienne A munka-magánélet egyensúly kapcsolata a stresszterheléssel egészségügyi dolgozók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredményei, MPT 2017 -Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Nemzetközi Vándorgyűlése- 2017 január 26-28 Siófok.

Nistor Anikó, Nistor Katalin, Tevik Lovseth Lise, Friedner Ann, Ádám Szilvia Lelki egészség és szervezeti tényezők összefüggései a Semmelweis Egyetem klinikáin dolgozó rezidensek körében -A HOUPE vizsgálat eredményei, MPT 2017 (Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Nemzetközi Vándorgyűlése. 2017 január 26-28 Siófok.

Somorlyai Noémi, Nistor Katalin, Nistor Anikó Stauder, Adrienne: Könyvtárosok és a stress. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlés CsMKE szekció. Szakmai belső kommunikáció Jellemzők, hatékonyság, lehetőségek. 2016 júlis 8 Veszprém, Hangvilla.

Nistor Anikó, Nistor Katalin, Lise Tevik Løvseth, Ann Fridner, Ádám Szilvia Organizational Factors As Predictors Of Burnout Among Young University Hospital Physicians In Hungary And Sweden, The Houpe Study, PhD Tudományos Napok 2016 április 7-8, MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet Budapest.

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Major János, Veronika Mészáros
A járó- és a fekvőbeteg ellátásban dolgozó fiatal nővérek a legveszélyeztetettebbek kiégés szempontjából, MPT 2016 – Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Nemzetközi Vándorgyűlése. 2016 május 25-28 Budapest Kongresszusi Központ. Budapest.

Nistor Anikó, Nistor Katalin, Lise Tevik Løvseth, Ann Fridner, Ádám Szilvia Bántalmazás és kiégés összefüggései az Semmelweis Egyetem klinikáin dolgozó rezidensek körében -A HOUPE vizsgálat eredményei, MPT 2016 -Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Nemzetközi Vándorgyűlése. 2016 május 25-28 Budapest Kongresszusi Központ. Budapest

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Konkolÿ Thege Barna, Stauder Adrienne
A depressziós tünetegyüttes kapcsolata szervezeti és munkaköri tényezőkkel ápolók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredményei, MPT 2016 (Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Nemzetközi Vándorgyűlése). 2016 május 25-28 Budapest Kongresszusi Központ. Budapest

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Stauder Adrienne: Az egészségkockázat feltárása a COPSOQ II kérdőívvel: Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés tapasztalatai. Magyar Üzemegészségügyi Társaság XXXV Kongresszusa: Multidiszciplináris együttműködés jelentősége a foglalkozás-egészségügy hatékonyságának növelésében. Absztrakt kötet. Konferencia helye és ideje: Budapest, Magyarország 2015.10.08.-2015.10.10. p. 6.

Nistor Katalin, Nistor Anikó: A munka-család konfliktus, mint rizikófaktor a magyar munkavállalók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredményei. Stressz-M Konferencia: Egyensúlyban a munkában és a magánéletben. Konferencia helye és ideje: Kinnarps Ház, Budapest, Magyarország 2015. 09. 10.

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Cserháti Zoltán: Szignifikáns különbségek a munkahelyi stressz és a kiégés szintjében az alap-, járó-, és fekvőbeteg ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók körében. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése: A szinapszistól a szintézisig: Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.01.28-2015.01.31.p. 2. 1 p.

Nistor Anikó, Nistor Katalin, Lise Tevik Løvseth, Ann Fridner, Ádám Szilvia:Szervezeti tényezõk és kiégés a szuicid gondolatok jelenlétét mutató rezidensek körében. A HOUPE vizsgálat eredményei a Semmelweis Egyetem klinikai dolgozói körében. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése: A szinapszistól a szintézisig: Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.01.28-2015.01.31.p. 67. 1 p.

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Stauder Adrienne: A szekálás kapcsolata a depresszív és a szomatikus tünetekkel az egészségügyi dolgozók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredményei. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése: A szinapszistól a szintézisig: Absztrakt kötet. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.01.28-2015.01.31.p. 67. 1 p.

Nistor Anikó, Nistor Katalin, Lise Tevik Løvseth, Ann Fridner, Szilvia Ádám:Relationship between burnout and organizational factors among Hungarian university hospital physicians, the HOUPE Study.In: PhD Scientific Days 2015. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.04.09-2015.04.10.p. 124. 1 p.

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Hazag Anikó: A problémamegoldó megküzdési stratégiák kapcsolata a hallgatói kiégéssel. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa: Ép lélekben ép test : Corpus sanum in mente sana. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.01.22-2014.01.25. (Magyar Pszichiátriai Társaság) p. 1.

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Szabó Anita, Zakor Tünde, Stauder Adrienne: Országos Munkahelyi Stresszfelmérés: A munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők és a depresszió összefüggéseinek vizsgálata. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa: Ép lélekben ép test: Corpus sanum in mente sana. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.01.22-2014.01.25. (Magyar Pszichiátriai Társaság) p. 87.

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Ádám Szilvia, Stauder Adrienne: Psychosocial Work Conditions Among Healthcare Workers: A Comparative Study.In: PhD Scientific Days 2014: Scientific Programme & Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.04.10-2014.04.11. Budapest: Semmelweis Egyetem, p. 94.

Stauder Adrienne, Nistor Katalin, Susánszky Éva, Ádám Szilvia: Temperamentum vagy karakter? Egyes személyiségjellemzők összefüggése a depressziós tünetekkel és a jólléttel. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa: Ép lélekben ép test: Corpus sanum in mente sana. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.01.22-2014.01.25. (Magyar Pszichiátriai Társaság)p. 107.

Nistor Katalin, Ádám Szilvia, Szabó Anita, Zakor Tünde, Stauder Adrienne:Stress At Work: Psychosocial Risk And Protective Factors Among Education And Healthcare Professionals.In: Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok 2013. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.04.11-2013.04.12.p. 143.

Nistor Katalin: A munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelés lehetőségei a COPSOQ II kérdőívvel – Pszichoszomatika Konferencia Budapest, Nagyvárad tér 4, 2012

V. Előadások és akkreditált CME képzések Munkahelyi stressz és stresszkezelés illetve, pszichoszociális kockázatértékelés témakörben (5)

Nistor Katalin: A pszichoszociális kockázat csökkentésére vonatkozó előírások. A munkahelyi pszichoszociális kockázatfelmérés folyamata, módszerei.
Képzés címe: A munkahelyi stressz kezelésének lehetőségei (Dr. Stauder Adrienne)
http://magtud.semmelweis.hu/files/cme/2015/Munkahelyi_stresszkezeles_2015.pdf
SE-TK/2015.I/00229/ 12 kreditpont. Célcsoport: egészségügyi szervezés, foglalkozásegészségügy, munkahigiéné, pszichiátria stb. Dátum: 2015. március 12., Budapest.

Nistor Katalin: A komplex munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelő kérdőívcsomag bemutatása
Képzés címe: A munkahelyi pszichoszociális kockázat értékelésére kidolgozott COPSOQ II. kérdőív magyar változatának bemutatása. Az OMMF-11-0104 sz. pályázat projektzáró rendezvénye. Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Tanácsterem
Helyszín:2014. 05.14. Budapest Nagyvárad tér 4.

Zakor Tünde, Nistor Katalin, Ádám Szilvia, Stauder Adrienne: Országos és ágazati szintű kockázati mutatók hazai mintánk alapján. Az Országos Munkahelyi Stressz Felmérés első eredményei.
Képzés címe: A munkahelyi pszichoszociális kockázat értékelésére kidolgozott COPSOQ II. kérdőív magyar változatának bemutatása. Az OMMF-11-0104 sz. pályázat projektzáró rendezvénye. Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Tanácsterem
Helyszín: Budapest Nagyvárad tér 4. Dátum:2014. 05.14.

Nistor Katalin, Nistor Anikó, Stauder Adrienne: Prof. Dr. Kopp Mária emlékére: A munkavállalók testi- lelki egészségének védelmében.
Prof. Dr. Vincze János: Emlékezünk orvosainkra 20. kötet bemutatója.
Helyszín: Budapest, VIII. ker. Baross .61. sz. VI. e. 609. terem. Időpont: 2014. október 15.

Nistor Katalin: A munkahelyi stressz mérése. A pszichoszociális kockázat csökkentésére vonatkozó előírások. Az on- line alapú Munkahelyi Stressz Kérdőív bemutatása.
Képzés címe: A munkahelyi stressz kezelésének lehetőségei (Dr. Stauder Adrienne).
SE-TK/2013.II/00305/ 12 kreditpont. Szervezők: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság. CME pontszerző képzés: Szakma szerinti pontszerző tanfolyam foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), foglalkozás egészségügy, üzemorvostan számára; szabadon választható egyéb szakorvosok számára.
Helyszín: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Dátum: 2013. 11. 28.

VI. A kutatáshoz kapcsolódó online kérdőívfejlesztés és ismeretterjesztés Munkahelyi Stressz és Stresszkezelés témában

www.munkahelyistresszinfo.hu
www.munkahelyistresszkerdoiv.hu

A Munkahelyi Stressz Információs Oldalt a Munkahelyi Stressz Kutatócsoport szakemberei hozták létre azzal a céllal, hogy egy könnyen elérhető, hiteles információs felületet biztosítsanak a munkahelyi stressz negatív hatásairól, a gyakorlatban is jól hasznosítható megelőzési és megoldási lehetőségekről, valamint a pszichoszociális kockázatértékelésről mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára a helyes gyakorlat, ezáltal egy egészséges munkahely kialakításához. Az oldalon bemutatásra kerülnek a Kutatócsoport által végzett Országos Munkahelyi Stressz Felmérés 2014 májusában publikált eredményei is, melyben az iparágakkal kapcsolatos főbb stresszmutatókról is bővebben olvashat.
Az azonnali kiértékelést nyújtó Koppenhágai Pszichoszociális Kockázatértékelő Kérdőív (www.munkahelyistresszkerdoiv.hu) kitöltésével az érdeklődők feltérképezhetik a beavatkozást igénylő munkahelyi stressz tényezőiket, valamint azon erőforrásokat, melyekre a stressz leküzdésében támaszkodhatnak. A kérdőív és a weboldal a Nemzeti Munkaügyi Hivatal pályázati támogatásával valósult meg.
A www.munkahelyistresszkerdoiv.hu-n elérhető kérdőívünk 2014 februárjától a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által hivatalosan is ajánlott kockázatékelési mérőeszköze.

Ismeretterjesztő online cikkek Munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelés témakörben (5)

A www.munkahelyistresszinfo.hu honlapon: (4)

Nistor Katalin: A pszichoszociális kockázat jogi szabályozása. http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/a-pszichoszocialis-kockazat-jogi-szabalyozasa/

Nistor Katalin: Munkahelyi stressz kérdőív
http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/munkahelyi-stressz-kerdoiv/

Nistor Katalin: Munkahelyi stressz kutatás
http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/munkahelyi-stressz-kutatas/

Stauder Adrienne, Nistor Katalin: Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredmények
http://www.munkahelyistresszinfo.hu/a-munkahelyi-stressz-merese/munkahelyi-stressz-felmeres-eredmenyek/

A Stressz-M www.stressz-m.hu honlapon:(1)

Nistor Katalin, Nistor Anikó: Egységben az erő http://stressz-.hu/egyeb/egysegben-az-ero/ 2015. 10.01.